Web Analytics
Skip to content

Regnskapsterminer – hva er en regnskapstermin?

Regnskapsterminer er en på forhånd definert tidsintervall. I forbindelse med MVA (merverdiavgift), er terminer satt opp slik:

  • 1. termin: Januar og februar
  • 2. termin: Mars og april
  • 3. termin: Mai og juni
  • 4. termin: Juli og august
  • 5. termin: September og oktober
  • 6. termin: November og desember